Noorsootöötaja_koolitused_1.jpg

PRAKTILISTE JA TESTITUD KOOLITUSTEGA SAAD KASULIKKU INFOT JA OSKUSI, MIDA NOORTEGA TEGUTSEDES IGAPÄEVASELT KASUTADA

1214

Koolitatud inimest

1-8

Koolituse pikkus tundides

8.66

Keskmine tagasisidehinnang 10-palli skaalal 

17+

Riigi kodanikke koolitatud

PRAKTIKUD JAGAVAD

Kõike, mida koolitustel saad, on parimad teinud aastaid ja katsetatud on seda mitme tuhande noorega. Need töötavad, kui sina töötad!

RÄTSEPKOOLITUS

Iga töötuba töötakse välja vastavalt sinu noorte vanusele, hulgale ja eelteadmistele, selleks et töötoast oleks maksimaalselt kasu noorel ka edaspidiselt. Olgu koolitus siis füüsiliselt või virtuaalselt.

INTERAKTIIVNE TEGEVUS

Lisaks diskussioonile ja teooriale pöörame suurt rõhku tööriistade läbitegemisele, et oskaks neid koheselt ka järgmisel päeval praktikasse panna.

MIDA TEISED ÜTLEVAD?
Mikk Tarros.jpg

Mikk Tarros

2020 aastal lõime organisatsioonis (ENL) programmi Noorteorganisatsioonide rahastusvõimaluste tõstmiseks. Üheks programmi eesmärgiks oli tutvustada noorteorganisatsioonidele omatulu teenimise ja sotsiaalse ettevõtluse võimalusi. Valisime koolituspäeva läbi viima Changemakers Academy. Nende näited ja kogemus sotsiaalse ettevõtluse alal pakkusid osalejatele huvitavat ning praktilist koolitusmoodulit, mis sobis programmi nagu rusikas silmaauku.

Maria Kazlovskaja

Noorsootöö valdkonnas peaaegu 10 aastat tegutseva inimese vaatenurgast saan lisada, et see on tõesti üks väärt kogemus, mis annab märkimisväärse hoo enesearengusse ja avab uusi horisonte. Usun, et just nii teoreetiliste teadmiste omandamine, kui ka võimalus neid teadmisi praktiliselt rakendada on see tõeline pärl, mida iga osaleja võtab endaga pärast osalemist kaasa. 

MIS TEEMAT SA VAJAD?
 
Virtuaalsündmus_3.jpg

VIRTUAALSÜNDMUSE TEGEMINE​

Füüsilisest keskkonnast üleminek virtuaalsesse võib olla keeruline, hoolimata sellest kas oled seal juba koolitanud palju või alles alustamas. Koolituse käigus õpid seda, kuidas ehitada üles koolitusi ja sündmusi ka virtuaalsetes keskkondades nii, et see oleks sama inspireeriv kui päris elus. Vaatame otsa nii sellele kuidas seda teha ning mis tehnilisi vahendeid kasutada, et hoida mängulisust ja vahelduvust.

Eeskujuks olemine 3.JPG

EESKUJUKS OLEMINE

Öeldakse, et lapsed ei õpi mitte seda mis ütleme, vaid mida teeme ehk vead, mida noortes näeme tulevad enamasti sellest, et oleme ise puudustega eeskujud. Läbi töötoa avastame seda, mis on oluline aitamaks noores esile tuua muutust ja kuidas see esmalt endas esile tuua. Kuidas seada visiooni ning kuidas olla iseenda parim versioon. Samuti vaatame otsa kuulamisoskustele ja sellele kuidas aidata noort läbi mentorluse.

Tiimitöö ehitamine 1.jpg

TIIMITÖÖ JA LIIDRIOSKUSED​

Kuivõrd noorte arendamine on meie igaühe olulisim vastutus, siis kipub vahel jääma tagaplaanile see, et ka enda tiim on sama oluline, sest ei saa aidata teisi, kui pole ennast aidanud. Adventure mängu läbi taasavastame ka üksteist - seda, mis on meie eesmärgid ja hirmud; mis on meie suurimad saavutused ja kuidas näeme teisi. Selleks, et aidata ka teistel kasvada.

Mitmekesised formaadid 1.JPG

MITMEKESISED TÖÖRIISTAD JA KESKKONNAD

Noorte jaoks on koolituste puhul olulisim, et see oleks põnev. Kui aga korrast korda samu meetodeid kasutada võib igavaks minna küll. Läbi koolituse katsetame koos erinevaid tööriistu. Seda nii metoodikate poolt, nagu näiteks Kolb'i meetod. Kui ka tööriistade poole pealt, kuidas näiteks kasutada Miro keskkonda, Sli.dot või lõuendeid selleks, et noortega tehtavat mitmekesistada.

VIRTUAALSÜNDMUSE TEGEMINE
 
Virtuaalsündmus_1.jpg

Kuidas tegutseda olukorras, kus füüsiline sündmus pole enam tavaline? Kuidas teha selline virtuaalne sündmus, kus kohale tulnud noortel on lõbus ja kahetsetakse, et kõik nii kiirelt lõppeb. Ei piisa ju ainult Zoomi avamisest ja rääkima hakkamisest. Selleks, et teha ägedat virtuaalsündmust, tuleb alustada sündmuse eesmärgist osates ka kasutatavat keskkonda rakendada nii, et see tagaks noorele mängulisuse ja vaheldusrikkuse.

MIKS SEE KOOLITUS?

Virtuaalne maailm on kas takistus või tohutu võimalus. See, kui palju võimalusi sel on võrreldes füüsilisega maailmaga, on uskumatu. Saad kasutada kõikvõimalikke keskkondi ja tehnoloogilisi vahendeid automaatselt. Selleks, et selles oskuslik olla, tuleb aga ennem õppida tundma kasutatavat.

MIDA KOOLITUS SULLE ANNAB?

✅ Arusaama, mis on vahe on virtuaalsel ja füüsilisel sündmusel

✅ Arusaama sellest, et mis tuleb läbi mõelda ja eesmärgistada, et üks virtuaalne sündmus saaks peetud

✅ Tööriistad sellest, kuidas luua head emotsiooni ja õhustikku ekraani vahendusel

✅ Lihtsad nipid ja reeglid, hoidmaks kõiki noori haaratuna ja aktiivsetena

✅ Saadakse katsetada enda oskusi ja õppida teistelt

✅ Arendab nii eneseväljendus- kui jagamisoskust

✅ Jagada mõtteid ja ideid ka koolitajatega, kelle ülesandeks on olnud üles ehitada sündmuseid ligi 400-500 külalisele nii virtuaalselt kui füüsiliselt

✅ Häid meetodeid ka soojenduste ja kokkuvõtete tegemiseks muudes projektides, töötubades kasutamiseks

Virtuaalsündmus_2.jpg
EESKUJUKS OLEMINE
 
Eeskujuks olemine 2.JPG

Kuidas motiveerida noori? Kuidas teha nii, et neil oleks minuga veedetud ajast kasu?

See võib olla üks keeruline küsimus mida lahendada, kui on soovi, et noored areneksid kiirelt ja palju. Kui tihti kipume me arvama, et asi on noortes ja mõndadega ongi raske, siis ainus inimene kellele tegelikult otsa saame vaadata, oleme meie ise.

MIKS SEE KOOLITUS?

Selleks, et mõjuda noorele motiveerivalt ja teha temaga ajaveetmine huvitavaks peame seda olema ise. Vaatame otsa sellele, mida meie tahame, soovime ja kuidas leida üles endas olev eeskuju ning olla teadlik sellest, mis meie olek ja käitumine toob kaasa ka teistele.

MIDA KOOLITUS SULLE ANNAB?

✅ Arusaama, mis tähendab eeskujuks olemine ja mõne lihtsama harjutuse, kuidas seda suurendada

✅ Tööriistad sellest, kuidas viia läbi harjutusi, et teadlikkust eeskuju rollist tõsta

✅ Tööriistad sellest, kuidas ennast analüüsida ja leida uusi viise enda arendamiseks

✅ Saad katsetada enda oskusi ja õppida teistelt

✅ Parema arusaama, kuidas suunata teisi ja luua emotsionaalset tooni

✅ Arendab nii eneseväljendus- kui jagamisoskust

✅ Jagada mõtteid ja ideid ka koolitajatega, kelle ülesandeks on olnud üles ehitada ligi sada erinevat tiimi

✅Häid meetodeid ka soojenduste ja kokkuvõtete tegemiseks

Eeskujuks olemine 1.JPG
TIIMITÖÖ
 
Tiimitöö ehitamine 2.jpg

Kuidas panna tiim toimima?

See võib olla üks keeruline küsimus mida lahendada, kui on tarvis, et noored sündmuse korraldaksid, kuid varem pole nad palju veel koos asju teinud. Vahel kipub seetõttu meie enda tiim jääma tagaplaanile, kuigi selleks, et aidata teisi tuleb esmalt aidata ennast. Inimestega läbi saamine ja koos tulemuste saavutamine on üks olulisemaid oskusi saavutamaks edu. Läbi Adventure'i mängu õpime tundma paremini nii ennast kui avastame uuesti enda ümber olevaid kaaslasi. 

MIKS SEE KOOLITUS?

Aafrika vanasõna ütleb “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Ühe päriselt hästi toimiva tiimi ning toetava keskkonna loomine on kunst ja teadus omaette, kuid milles arenemine avab noortele uusi võimalusi. 

MITMEKESISED TÖÖRIISTAD JA KESKKONNAD
 

MIDA KOOLITUS SULLE ANNAB?

✅ Arusaama, mis on teise tiimi kaaslase jaoks oluline ning võimaluse ka enda jaoks olulisi teemasid jagada

✅ Teadmist sellest, milline on su enda ja teise kaasmängija mugavustsioon

✅ Võimaluse õppida paremini tundma nii ennast, kui kaastöötajaid

✅ Võimaluse treenida nii enda kui teiste lubaduste hoidmise oskust

✅ Haarava mängukogemuse ja lõbusa ajaveetmisviisi

✅ Jututeemat ja üksteise tundmaõppimise jätku ka pärastiseks

✅ Soovi korral saab pärast ka koolituseks kasutatavat lauamängu endale ja tiimile päriseks osta

✅ Jagada mõtteid ja ideid ka koolitajatega, kelle ülesandeks on olnud üles ehitada ligi sada erinevat tiimi

Mitmekesised formaadid 3.JPG

Kuidas luua noorele töötuba või koolitus, mis oleks samal ajal haarav ja ka kasulik?

Teha koolitust mis on mänguline või mis on teadmist täis oskavad meist paljud, kuid kuidas kombineerida mõlemat ainult vähesed. Samas on mõlemad üliolulised eeldused selleks, et noor tuleks uuesti, kui ka areneks iga kord. Miks muidu oli Tujurikkuja niivõrd menukas?

MIKS SEE KOOLITUS?

Erinevate tööriistade ja sobivate keskkondade kasutamine on miski, mis aitab suurendada nii saadavat kasu kuivõrd lihtsustab ka planeerimist. See omakorda aitab aga saavutada seda, mis on meie kui iga noorsootöötaja eesmärk - kasvatada peale parem põlvkond.

MIDA KOOLITUS SULLE ANNAB?

✅ Ülevaadet erinevatest mängulistest võimalustest noortega

✅ Arusaama sellest, et millele tuleb rõhku panna loomaks head õhkkonda noortega

✅ Tööriistad sellest, kuidas luua head emotsiooni ja õhustikku nii ekraaniga, kui ekraanita

✅ Lihtsad nipid ja reeglid, hoidmaks kõiki noori haaratuna ja aktiivsetena

✅ Saadakse katsetada enda oskusi ja õppida teistelt

✅ Arendab nii eneseväljendus kui jagamisoskust

✅ Jagada mõtteid ja ideid ka koolitajatega, kelle ülesandeks on olnud üles ehitada sündmuseid ligi 400-500 külalisele nii virtuaalselt kui füüsiliselt

✅ Häid meetodeid ka soojenduste ja kokkuvõtete tegemiseks muudes projektides, töötubades kasutamiseks

Mitmekesised formaadid 2.JPG
KÜSI PAKKUMIST

Aitäh!

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

What is the difference with the HO Binding?


The Main difference is the Liner.
Any warranty program?


If you are not satisfied with your Edge hard-shell binder, when purchased online, you can ship back within 14 days and receive a full refund for the cost of the binder.
Can you use the lace holes of the hardshell?​


Yes, however the aluminium buckles provide a tighter fit for waterskiing.
Will the Edge One fit on my ski?


Yes, the G10 carbon plate fits all competitive waterskis.
How much does the Edge One weigh?


The hardshell weighs 650 grams and the G10 plate plus the custom footbed weighs 600 grams The total Edge One weighs 1250 grams.
What size should I wear?