Töötoad.JPG

MITMEKESISTES NING AKTIIVÕPPEL PÕHINEVATES TÖÖTUBADES SAAB IGA NOOR ROHKEM TEADA NII ISEENDAST KUI KA ÜHISKONNAST

1785

Osalenud noort töötubades, programmides

342+

Tehtud koolitust, programmi, kursust

4+

Tegutsetud aastat

8.66

Keskmine tagasisidehinnang 10-palli skaalal  töötubadele noortelt

PRAKTILINE KESKKOND

Töötoad toimuvad peamiselt Kolbi meetodil, mis keskendub praktikale, põimides saadavat kogemust vajalikul hulgal teooriaga.

RÄTSEPKOOLITUS

Iga töötuba töötakse välja vastavalt sinu noorte vanusele, hulgale ja eelteadmistele, selleks et töötoast oleks maksimaalselt kasu noorel ka edaspidiselt. Olgu koolitus siis füüsiliselt või virtuaalselt.

TESTITUD SISU

Töötubades edasiantav põhineb teadusartiklitel ning tunnustatud ekspertide poolt edasi antud teadmistel, mida on ka praktikas katsetatud.

MIDA TEISED ÜTLEVAD?
Marge Aaslaid.jpg

Marge Aasalaid

Changemakersi tiim lähtub oma programmi kokkupanemisel sihtgrupi ootustest ja vajadustest, on paindlikud muutuste osas ning pakuvad ise välja võimalikke lahendusi. Noortega saavad nad hästi kontakti ja läbiviidavad tegevused on mõtestatud.

Mikhail Mogutov

Positiivsus ja entusiasm, mis nakkab, on Changemakersi üheks suureks saavutuseks! Noored saavad toetust, visiooni ja julgust. Siin hakkavadki noortel silmad särama! See on hea algus neile, kes vajavad innustust ja tuult tiibadesse.

Emily Sepp

 Väga informatiivne, väga hästi edasi antud! Super! Mulle nii meeldis, et me saime kõike läbi harjutada, sest nii kinnistus meeletult palju õpitust. Samuti pean teid kiitma, kuidas te võtate alati kõik kokku (ja seda erinevat moodi), seega tekib terviklik pilt tervest koolitusest. 

JAH, KUI OLLAKSE...

... valmis lähenema ülesannetele praktiliselt;

... suunatud enesearengule ja otsitakse viise kuidas saada paremaks;

... valmis ka katsetama ja mugavustsoonist välja minema;

 ... suhtumisega, et progress nõuab järjepidevust ja teadlikku harjutamist.

EI, KUI...

... soovitakse ainult kuulata, kuid aktiivne osavõtt tundub liiga palju;

... otsitakse midagi, mis annaks kiireid tulemusi.

KAS NEED TÖÖTOAD SOBIVAD SU NOORTELE?
MIS TEEMAT SA VAJAD?
 
Refleksioon.jpg

REFLEKSIOON​

Tihti lahkuvad noored koolituselt mõttega, oli äge, kuid paljut tehtust edaspidi eriti ei kasuta. Töötoas õpib sinu noor nii seda mis refleksioon on kui kuidas seda kasutada. Selle abil saab selgeks nii eneseanalüüsi, kui tööriistad, et seda igapäevaselt ka jätkata. See aitab saada noorel edukamalt hakkama nii koolis, vabal ajal kui vabatahtlikes tegevustes.

Vaata rohkem!
Töötoad noortele.jpg

SOTSIAALNE

ETTEV​ÕTLIKKUS

Tänapäeva noor otsib enda töös ja tegemistes tähenduslikust ja suuremat mõtet. Samas enamik töökeskkondi veel sinna jõudnud pole, mis sunnib ka noori palju töökohti vahetama ja katsetama. Sotsiaalse ettevõtlikkuse töötoas õpivad noored kuidas luua enda sotsiaalne ettevõte, saavad paika mis on iga ettevõtte alustalad ning kuidas teha esimesed sammud alates probleemi leidmisest kuni persoona tegemise ja kliendiuuringuni välja.

Töötoad noortele 2.jpg

TIIMITÖÖ JA LIIDRIOSKUSED​

Mida rohkem oleme jõudmas nutiajastule, seda enam on vähenemas noorte inimestevahelised oskused, oskus kuulata ja oskus end avada, sest rääkimist asendab telefoni ekraan. Adventure lauamängu läbi õpivad sinu noored üksteist kuulama, jagama enda eesmärke ja hirme, seadma eesmärke ja palju muud. Seda selleks, et avastada ja arendada endas olemas olevaid suhtlus-, tiimitöö- ja liidrioskuseid.

Töötoad noortele 3.jpg

PROJEKTI JUHTIMINE JA SÜNDMUSKORRALDUS

Esimesed sündmused ja projektid võivad noortel minna tihti aia taha ning saadav pettumus takistada edasist katsetamist. Töötoas tutvub sinu noor sellega mis on ühe sündmuse ja projekti alustalad. Kuidas seada eesmärgid, saada paika valdkonnad ning kes mille eest vastutab. Alustades suure pildi ja eesmärkidega ning lõpetades pisikeste detailide, plakati kujundamisega ja tagasisidega, nägemaks kas tehtud sai sooritatud edukalt.

REFLEKSIOON
 
Refleksioon2.JPG

Elame erakordsel ajal. Aina rohkem on meie ümber informatsiooni ja segavaid faktoreid - pidevalt märku andev telefon, reklaamid nii meie virtuaalseinal kui ühistranspordis ja hoonetel. Kui Y-generatsiooni tähelepanuvõime oli veel 20 minutit, siis nüüdsel Z-generatsioonil on see kõigest seitse minutit ja lühenev. Üha raskem on hoida keskendumist koolitusel ja sellest kasu saada, sest mõte võib kippuda “rändama”.

MIKS SEE TÖÖTUBA?

Refleksioon ehk peegeldus on miski, mis aitab tehtust võtta kaasa oluliseima, tõstes seeläbi võimet ka keskenduda tähtsaimale. Justkui raamatu kokkuvõtte lugemine pärast raamatu läbi töötamist. See aitab sinu noorel paigutada nii ennast kui tehtut laiemasse konteksti saamaks aru mis on kasu igast tunnist, trennist, töötoast kus ta osaleb. Läbi refleksiooni praktiseerimise aitab see kasvatada ka meie kasvule ja enesearengule suunatud mõtlemist.

MIDA TÖÖTUBA NOORTELE ANNAB?

✅ Arusaama, mis on refleksioon ehk peegeldus ja kuidas seda kasutada;

✅ Tööriistad sellest, kuidas viia läbi peegeldust, et õpitut oleks kasu;

✅ Tööriistad sellest, kuidas ka ennast edukamalt analüüsida ja teha vajalikke muudatusi;

✅ Küsimuste pagasi, mille abil peegeldusi läbi viia;

✅ Saab katsetada enda oskusi ja õppida teistelt;

✅ Parema arusaama kuidas suunata peegeldust ja hoida selle tempot;

✅ Arendab nii eneseväljendus- kui jagamisoskust;

✅ Jagada mõtteid ja ideid koolitajatega, kes on peegeldusi teinud sadu, kui mitte tuhandeid kordi;

✅ Inspiratsiooni asuda ise eneseanalüüsi viljakale rajale;

✅ Häid meetodeid soojenduste ja kokkuvõtete tegemiseks.

Refleksioon3.JPG
SOTSIAALNE ETTEVÕTLIKKUS
 
Sotsiaalne_ettevõtlus1.JPG

Noored otsivad oma kirge? Seda milleks nad mõeldud on? Tahavad teha midagi missioonitundega, kuid ei tea täpselt kuidas?

Taolised küsimused ja mõttekohad on vaid mõned suurest hulgast, millele tänapäeva noor lahendusi otsib. Sotsiaalne ettevõtl(ikk)us on üks viis selleks, sest lahendad läbi selle mingit ühiskondlikku probleemi. Teenitud tulu suunatakse tagasi probleemi lahendamisse, et muuta ühiskonda ja keskkonda meie ümber aina paremaks ja paremaks.

MIKS SEE TÖÖTUBA?

Peale kasvav Z-generatsioon otsib midagi uut kui varasemad generatsioonid. Kui varem oli oluline karjääri turvalisus ja hea stabiilne elukorraldus, siis nüüd otsitakse seda miskit, mis täidab südant ja annab võimalusele maailmas enda jälge jätta. Sotsiaalne ettevõtlus seda teha lasebki.

MIDA TÖÖTUBA NOORTELE ANNAB?

✅ Vundamendi, mõistmaks, mis on sotsiaalne ettevõtlus.

✅ Arusaama erinevatest sotsiaalsetest ettevõtetest ja nende mudelitest.

✅ Erinevaid näiteid nii Eestist kui välismaalt kellelt õppida.

✅ Mõistmise, mis on sotsiaalse ettevõtluse ja tava ettevõtluse sarnasused, mis erinevused.

✅ Arusaama, mis eristab ettevõtteid, vastutustundlikke ettevõtteid ja sotsiaalseid ettevõtteid.

✅ Arendab nii eneseväljendus kui jagamisoskust.

✅ Võimaluse jagada mõtteid ja ideid koolitajatega, kes on sotsiaalsest ettevõtlusest olnud läbi immutatud juba 5+ aastat, olles samasugused noored hakkajad ka ise.

✅ Häid meetodeid ka soojenduste ja kokkuvõtete tegemiseks mõne töötoa/projekti tegemisel.

Sotsiaalne_ettevõtlus2.JPG
TIIMITÖÖ
 
Tiimitöö1.JPG

Kuidas panna tiim toimima?

See võib olla üks keeruline küsimus mida lahendada, kui on tarvis, et noored sündmuse korraldaksid, kuid varem pole nad palju veel koos asju teinud. Tiimitöö on miski millele otsime vastust alates ajast mil teeme koolis grupitööd kuni selleni kui keskealisena enda abikaasaga soovime saada poest ostud tehtud vaidlemata. Inimestega läbi saamine ja koos tulemuste saavutamine on üks olulisemaid oskusi saavutamaks edu.

MIKS SEE TÖÖTUBA?

Aafrika vanasõna ütleb “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Ühe päriselt hästi toimiva tiimi ning toetava keskkonna loomine on kunst ja teadus omaette, kuid milles arenemine avab noortele uusi võimalusi. 

MIDA TÖÖTUBA NOORTELE ANNAB?

✅ Arusaama, mis on teise tiimi kaaslase jaoks oluline ning võimaluse ka enda jaoks olulisi teemasid jagada

✅ Teadmist sellest, milline on ta enda ja teise kaasmängija mugavustsoon

✅ Võimaluse õppida paremini tundma nii ennast, kui kaasmängijaid

✅ Võimaluse treenida nii enda kui teiste lubaduste hoidmise oskust

✅ Haarava mängukogemuse ja lõbusa ajaveetmisviisi

✅ Soovi korral saab pärast ka töötoas kasutatavat lauamängu endale päriseks osta

✅ Jagada mõtteid ja ideid ka koolitajatega kelle ülesandeks on olnud üles ehitada ligi sada erinevat tiimi

Tiimitöö2.JPG
PROJEKTI JUHTIMINE JA SÜNDMUSKORRALDUS
 
Projekti juhtimine1.jpg

Kuidas korraldada üks äge noortesündmus?

Selline kuhu tuleb palju noori ja kõigil on lõbus. Ei piisa ju ainult plakati üles panemisest ja snäkkide ostmisest. Selleks, et teha sündmust noortekeskuses ja saada kasvõi sinna kohale enda sõbrad kes varem pole sinna palju jõudnud on vaja läbimõeldud plaani. Tuleb alustada sündmuse eesmärgist; teada kus seda reklaamida kuni selleni, et tuleb koguda tagasisidet ja valida esinejad.

MIKS SEE TÖÖTUBA?

Esimene kogemus noorel sündmuse korraldusel, kui see nässu läheb, võib olla valus. Miski, mis peletab tema aktiivsuse kaugele toa nurka ja võtab pikalt aega, et teda uuesti piisavalt julgustada uuesti katsetama. Korralik ettevalmistus ennetab halba sooritust.

MIDA TÖÖTUBA NOORTELE ANNAB?

✅ Arusaama, mis on ühe hea sündmuse ja projekti alustalad

✅ Arusaama sellest, et mis valdkonnad tuleb läbi mõelda ja eesmärgistada, et üks sündmus saaks peetud

✅ Tööriistad sellest, kuidas luua head emotsiooni ja õhustikku sündmusel

✅ Lihtsad nipid ja reeglid, kuidas hoida kõiki sündmuse korraldajaid samal lainel saamaks aru mis ja kuidas toimumas on

✅ Saadakse katsetada enda oskusi ja õppida teistelt

✅ Arendab nii eneseväljendus kui jagamisoskust

✅ Jagada mõtteid ja ideid ka koolitajatega kelle ülesandeks on olnud üles ehitada sündmuseid ligi 400-500 külalisele

✅ Häid meetodeid ka soojenduste ja kokkuvõtete tegemiseks muudes projektides, töötubades kasutamiseks

Projektijuhtimine2.jpg

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui palju töötoad maksavad?


See sõltub sellest kui pikk on töötuba, mitu osalejat seal on (seega mitut koolitajat töötoa tarbeks on vaja) ja milline on töötoas osalejate eelnev ettevalmistus, lisaks erisoovid. Näiteks terve päev kestev 20 osalejaga töötuba on umbes 850-1100 eurot. Tunniajane 20 osalejaga 150-250 eurot.
Kui kaua kestab töötuba?


See sõltub sinu soovidest. Vahel kestab töötuba tellija soovidele vastavalt 60-90 minutit. Vahel ka kaks päeva. Ehitame kõik töötoad vastavalt sinu soovidele.
Kes töötoas osaleda võivad?


Sellel pole erilisi piiranguid. Töötoas võivad osaleda kõik, kellele töötuba ette nähtud. Sõltuvalt teemast võivad noortele suunatud töötoast osa võtta ka noorsootöötajaid.
Kuidas töötuba tellida?


Selleks täida kontaktivorm ja võtame sinuga ühendust, et sinu soove täpsustada. Kui mõlemapoolselt oleme ühel lehel ja ka ajaliselt pole teisi kohustusi soovitud ajal ees, saamegi sind töötoaga aidata.
Kas on võimalik tellida töötuba ka mõnel muul teemal?


Jah, ikka. Eelnevalt on välja toodud ainult mõned võimalikud teemad. Töötubasi on võimalik teha käsitööna näiteks ka teemadel - turundus alustajatele, müügi baasteadmised, kuidas kuulata teisi, DISC isiksusetüübid, rahatarkus ning see mis täpselt soovid (kui oleme selles ka kompetentsed). Teeme töötubasi ainult teemadel, millel oleme ka ise praktikud ja head praktikud.

KÜSI PAKKUMIST

Aitäh!