Tähendusrikka elu alused

Me õpetame kuidas elada tähendusrikkast elu

Tähendusrikka elu e-valikaine kesk- ja kutsekoolidele aitab mõista kuidas elus edukalt hakkama saada. Noored õpivad kuidas luua süsteem, et nad saavutaksid enda soovitu. Saavad teada mida teha, et olla õnnelik ning kuidas käituda paremini nii iseenda kui teistega. Tutvu ainekavaga.

Valikaine “Tähendusrikka elu alused”

Lühikirjeldus

Kursuse eesmärk on tekitada noores huvi ja anda algteadmisi enesearendamise ja enda elu planeerimise vastu õpetades seadma eesmärke, distsiplineeritult käituma nii finantside, tervise, füüsilise tervise kui muudes eluvaldkondades.

Õppekorraldus

Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi. Õpe toimub veebiplatvormil Thinkific eelnevalt lindistatud videoloengutega. Läbi kursuse saab teha ka erinevaid teste ning ülesandeid. Õpetajad annavad aktiivselt tagasisidet ja vastavad küsimustele, lisaks on võimalus individuaalsele konsultatsioonile. Kursuse pikkus sõltub koolist, s.t, et kursus võib kesta nädala, semestri või muu kooli poolt valitud perioodi.

Kursuse väljund

Õpilane oskab seada 10-15 aasta perspektiiviga eesmärke, oskab analüüsida oma senist käitumist ja kohandada seda vastavusse eesmärkidega. Õpilasel on tööriistad paremate otsuste tegemiseks karjääri ning elu planeerimisel ning on teadlikum ja julgem nende saavutamisel.

Hindamine

Hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud). Valikaine on läbitud, kui õpilane on osalenud veebitundides ja sooritanud positiivsele tulemusele iseseisvad testid ja kodutööd.

Tagasiside

Kursuse sisu

Kursuse tulemusel õppija:

  • omandab teadmised eesmärkidega seotud põhimõistetest ja lähenemistest;
  • tekib parem arusaamine sellest mis suurendab õnnetunnet ja mis seda
    vähendab;
  • oskab mõistlikult reflekteerida nii enda kui teiste käitumist
  • saab selgus järgmise sammu ja tegevusplaani osas, kuidas enda elu ja karjääri planeerimisel edasi liikuda;
  • teab, kust leida vajalikku lisainformatsiooni enda harimiseks ja elukestva õppe jätkamiseks (ka väljaspool kooli).
Soovite kursust enda kooli või on küsimusi?

Anna oma küsimustest või soovidest märku kontaktivormiga või helista numbrile +372 59047365. Pakume Sulle enda teadmistele ja oskustele tuginedes parima lahenduse.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Anna oma küsimustest või soovidest märku kontaktivormiga või helista numbrile +372 59047365. Pakume Sulle enda teadmistele ja oskustele tuginedes parima lahenduse.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
0
0
Sinu ostukorv
Sinu ostukorv on tühiTagasi e-poodi